Samodzielne stanowiska

Specjalista ds. organizacji doskonalenia

  • mgr Justyna  Miller

Samodzielny referent

  • Halina  Laszkiewicz

Starszy Inspektor ds. BHP i POŻ

  • Agnieszka  Szubert