Oferty pracy

 Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko - starszy referent ds. kadr 

Informacja o wyniku I części naboru kandydatów na stanowisko - starszy referent ds. kadr 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze STARSZY REFERENT DS KADR

Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. kadr.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych - do 15 listopada 2021 roku do godziny 10:00.

ZAŁĄCZNIKI:

Majątek

Majątek, którym dysponuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

 

    Środki trwałe o wartości netto  2.214 zł
    Przedmioty nietrwałe o wartości brutto  534.557,01 zł
    Pozostałe mienie, o wartości brutto i netto 65.007,14 zł