Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe 2018r

Bilans jednostki na dzień 31.12.2018r

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018r

 

Sprawozdania finansowe 2019r

Bilans jednostki na dzień 31.12.2019r

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019r

 

Sprawozdania finansowe 2020r

Bilans jednostki na dzień 31.12.2020r

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020r